513-584-344

Rodzice

Udzielamy wsparcia psychologicznego w zakresie:

  • problemy w komunikacji z dzieckiem
  • trudności w stawianiu granic i egzekwowaniu ustaleń
  • eksperymentowanie dziecka z substancjami psychoaktywnymi
  • uzależnienia dziecka
  • problemy z jedzeniem
  • moczenie nocne
  • bunt dziecka/nastolatka
  • tiki
  • trudności poporodowe