513-584-344

Dorośli

Udzielamy wsparcia psychologicznego w zakresie:

 • kryzysów i trudnych sytuacji życiowych
 • obniżenia nastroju, depresji
 • niepokoju, zaburzeń lękowych
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • trudności w wyrażaniu swoich emocji
 • trudności w relacjach z innymi osobami
 • trudności w pracy
 • trudności w dążeniu do wyznaczonych celów
 • poczucia niezrozumienia, osamotnienia
 • nieadekwatnie niska samoocena
 • brak motywacji, spadek energii