513-584-344

Sylwia

Założyciel Gabinetu Psychologicznego Porozmawiajmy

W roku 2018 Ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim kierunek – Psychologia. Ukończyłam również studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne, dające mi uprawnienia do pracy z dziećmi. Odbyłam również liczne kursy, warsztaty i szkolenia. W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu a później zostałam Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS.) Od roku 2020 kształcę się na Uniwersytecie SWPS w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej.

Moim pierwszym miejscem pracy była Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, tam zdobywałam swoje doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą. Później przez 4 lata pracowałam na Oddziale Psychiatrycznym z osobami dorosłymi. Wspierałam tam ludzi doświadczających depresji, schizofrenii, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych.

Przez 3 lata byłam koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracowałam także w Ośrodku Wychowawczym. Uczyłam się pracy psychologa w różnych miejscach, odbywałam praktyki w Areszcie Śledczym, w Więzieniu, w Szpitalu z Pododdziałem Detoksykacji.
 
W swojej pracy staram się skupiać na zasobach człowieka, dzięki którym ma on możliwość poradzenia sobie ze swoimi trudnościami.