Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Oferta

Psycholog Sylwia Jeniec

Adres: Fabryczna 1 (Dębica)

Tel: 513 584 344

 

Udzielam wsparcia psychologicznego w zakresie:

 

Dzieci i młodzież:

 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • nieadekwatnie niska samoocena
 • problemy emocjonalne
 • lęk, niepokój
 • wybuchy złości, agresja
 • problemy ze skupieniem uwagi
 • trening asertywności
 • łagodniejsze przejście przez kryzys związany z rozwodem rodziców
 • adaptacja do nowej sytuacji
 • trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z innymi osobami
 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • trudności szkolne
 • osiąganie wymarzonych celów

Rodzice:

 • problemy w komunikacji z dzieckiem
 • trudności w stawianiu granic i egzekwowaniu ustaleń
 • eksperymentowanie dziecka z substancjami psychoaktywnymi
 • uzależnienia dziecka
 • problemy z jedzeniem
 • moczenie nocne
 • bunt dziecka/nastolatka
 • tiki
 • trudności poporodowe
 

Osoby Dorosłe doświadczające:

 • kryzysów i trudnych sytuacji życiowych
 •  obniżenia nastroju, depresji
 •  niepokoju, zaburzeń lękowych
 •  trudności w radzeniu sobie ze stresem
 •  trudności w wyrażaniu swoich emocji
 •  trudności w relacjach z innymi osobami
 •  trudności w pracy
 •  trudności w dążeniu do wyznaczonych celów
 •  poczucia niezrozumienia, osamotnienia
 •  nieadekwatnie niska samoocena
 •  brak motywacji, spadek energii
 

Koszt wizyty 45 minut – 150 zł

Zapraszam